Położnictwo fünflinge
Cięcia cesarskie mogą być na życzenie wykonywane przez moją osobę w Klinikum Barnim w Eberswalde.
www.klinikum-barnim.de